Chào mừng bạn đến với website CLONEMK.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Tạo website bán acc game tự động

2.000.000đ1.600.000đ

Source code website bán nick game SHOPNICK3 chính hãng

Website có thể bán được nhiều loại game như: LOL, Liên Quân, Tốc Chiến, Free Fire, Roblox....

Live Demo:

 

 

 

 

Chức năng:

- Authentication:

+ Đăng nhập (google, facebook, github => tuỳ chỉnh thủ công)

+ Đăng ký

+ Lấy lại mật khẩu

- Home Page:

+ Banner ảnh hoặc video youtube

+ TOP nạp tiền hàng tháng

+ Thông báo chạy ngang website

+ Lịch sử mua nick trong 24h gần nhât

+ Thông báo nổi tại trang chủ (modal)

+ List dịch vụ cày thuê, danh mục sản phẩm, danh mục vật phẩm

- Client Dashboard:

+ Lịch sử mua nick

+ Lịch sử mua vật phẩm

+ Lịch sử cày thuê

+ Thông tin tài khoản

+ Nạp tiền tài khoản (auto bank, thẻ cào)

+ Lịch sử dòng tiền (ls giao dịch)

+ Tin tức

- Admin Dashboard:

+ Trang thống kê doanh thu

+ Cài đặt chung:

1. Cấu hình title, mô tả, keywords, logo website

2. Cài đặt thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ ở footer

3. Tuỳ chỉnh giao dịch (upload banner hoặc id video youtube)

4. Tuỳ chỉnh cú pháp nạp tiền, % khuyến mãi

5. Code tuỳ chỉnh ở header và footer

+ Cấu hình api key:

1. API nạp tiền tự động qua ngân hàng (web2m)

2. API nạp thẻ cào tự động (card24h hoặc site có api tương tự)

+ Cài đặt thông báo website

+ Quản lý thành viên (cộng tiền, trừ tiền, khoá tài khoản, cập nhật mật khẩu...)

+ Quản lý tài khoản ngân hàng (bank để khách nạp tiền)

+ Lịch sử hoạt động thành viên

+ Lịch sử giao dịch thành viên

+ Quản lý thẻ cào đã nạp của khách

+ Quản lý bài viết (tin tức)

        + Quản lý Mini game Vòng Quay

+ Dịch vụ cày thuê / tài khoản / vật phẩm:

1. Quản lý đơn hàng

2. Thêm, sửa, xoá danh mục dịch vụ

3. Thêm, sửa, xoá nhóm dịch vụ

4. Thêm, sửa, xoá gói dịch vụ

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này